Category: Lithuanian Music

Archive for Categories

M1 Plius

Lithuanian Music 04 Feb 16 0

Teisingai parinkta muzika: laiko patikrinti, žinomi ir m?gstami k?riniai, kuri? besiklausant gera prisiminti tai kas ?vyko m?s? gyvenime ir dar smagiau kurti tai, k? prisiminsime rytoj.
Powered by: Radioific.com

Mazeikiu aidas

Lithuanian Music 01 Dec 15 0

„Mažeiki? Aidas“ (MA) – pirmoji regionin? radijo stotis Mažeikiuose. Susik?rusi 1996-ais metais, per labai trump? laik? „MA“ tapo labai populiaria tarp gyventoj?. Daugeliui j? tai ne tik informacijos šaltinis, bet ir draugas, patar?jas, užtar?jas ar net šeimos narys. 50-ties kilometr? spinduliu, 100, 4 MHz bang? ruože girdim? radijo program? sudaro ?vairioms amžiaus, išsilavinimo ir interes? grup?ms skirtos laidos. Klausytojams yra pateikiamos operatyvios naujienos iš regiono, o taip pat Lietuvos bei viso pasaulio. Kuriamas laidas klausytojai ne tik klauso ir vertina, bet ir labai aktyviai dalyvauja j? k?rime. Nelieka pamiršti ir išrankesnio muzikinio skonio klausytojai.
Powered by: Radioific.com

UPSO Radio

Lithuanian Music 06 Aug 15 0

UPSAS – tai radijas skirtas tiems, kurie visur keliauja su muzikiniais taktais. Jeigu ir tu nei dienos nepraleidi be muzikos, ne?sivaizduoji, kaip galima nežinoti naujausi? hit? ir nesunkiai išvardintum visus ‘90?j? „gabalus“ – tokiu atveju UPSAS kaip radijas tik tau. Tai ? muzik? orientuotas radijas, kurio tikslas, kad kasdienyb? tek?t? takt? ritmu.UPSO RADIJAS orientuojasi ? skirtingo amžiaus, socialin?s pad?ties bei pom?gi? žmoni? grupes, tod?l si?lo universalius muzikinius pasirinkimus, kurie puikiai tinka visiems.Ši radijo stotis kokybišk? muzik? transliuoja ištis? par?, tad ieškantiems malonios ausiai muzikos – ji visada bus po ranka.
Powered by: Radioific.com

Radio Raduga

Lithuanian Music, Russian Music 11 Feb 15 0

????? “??????” ?????? ? ???????? (?????) ?? ??????? 100,8 FM ? ? ????? ????? ???? ?? www.raduga.lt ????? “??????” – ??? ?????? ????? ?????????? ????? 70-?, 80-?, 90-? ? ????????? ???. ????? ? ????? ?????: ??????????? ?????????????? ???????, ??????????????? ????????? ? ?????????. ????? “??????” – ?????? ????????!
Powered by: Radioific.com

Laluna Radio

Hot Adult Contemporary, Lithuanian Music 08 Feb 15 0

1995 met? rugpj??io 25 d. Klaip?dos klausytojai išgirdo pirmuosius radijo stoties Laluna šaukinius. Nuo to momento Laluna tapo neatskiriama Klaip?dos ir klaip?die?i? dalimi.Gera ten, kur esame!
Powered by: Radioific.com