ZET Chopin

Station Uptime: 12%

Radio Info

  • ZET Chopin
  • Genre: Classical, Polish Music
  • Language: Polish
  • Location: Warsaw, Poland

Radio Details

ZET Chopin To najpi?kniejsze utwory Fryderyka Chopina w mistrzowskich wykonaniach. Kana? powsta? we wspó?pracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina. Wyboru prezentowanych utworów dokona? znawca twórczo?ci Fryderyka Chopina – Antoni Grudzi?ski – z wykszta?cenia muzykolog, autor wielu publikacji o najwi?kszym polskim kompozytorze, uznaj?cy za priorytet popularyzacj? sztuki, a zw?aszcza spu?cizny chopinowskiej.
Powered by: Radioific.com

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *