RTVS R Regina KE

Station Uptime: 97%

Radio Info

  • RTVS R Regina KE
  • Genre: National News, Community
  • Language: Slovak
  • Location: Košice, Slovakia

Radio Details

Rádio Regina – štúdio Košice zabezpe?uje autonómne regionálne vysielanie na východnom Slovensku a participuje na príprave spolo?ného vysielania Rádia Regina. Prináša informácie o dianí v regióne, aktuálnu a tematickú publicistiku a príjemnú hudbu s vysokým podielom folklóru z východného Slovenska.
Powered by: Radioific.com

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.