RTVS R Regina BA

Station Uptime: 90%

Radio Info

  • RTVS R Regina BA
  • Genre: News, Community
  • Language: Slovak
  • Location: Bratislava, Slovakia

Radio Details

V autonómnom vysielaní bratislavského štúdia Rádia Regina dominujú v pracovných d?och relácie kontaktného charakteru s posluchá?mi. Je to Rádiobudík (5:05 – 8:00 hod.), Magazín Rádia Regina (9:05 – 12:00 hod.) a Mozaika regiónu (14:05 – 16.00 hod.). V reláciách si posluchá?i nájdu jednak informácie o dianí v obciach a mestách Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Tren?ianskeho kraja, ale vo vysielaní sa striedajú aj príspevky ob?ianskej publicistiky, poradenstvo, vzdelávanie i osveta.
Powered by: Radioific.com

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.