Radio Zlote Przeboje

Station Uptime: 93%

Radio Info

  • Radio Zlote Przeboje
  • Genre: Polish Music, Adult Contemporary
  • Language: Polish
  • Location: Warsaw, Poland

Radio Details

Radio Z?ote Przeboje to plejada niezwyk?ych gwiazd, prowadz?cych autorskie audycje.Marzena Rogalska prowadzi sobotni program “”Fajne przez poufne!””, w którym gwiazdy polskiego show biznesu opowiadaj? o swoich pasjach i s?abo?ciach!Robert Janowski, w ka?d? niedziel? od 10:00 prezentuje piosenki wybrane przez s?uchaczy w programie “”Mi?dzy nami wszystko GRA””.””Chajzer na weekend”” zawsze w pi?tki od 9:30 do 13:30! Zygmunt Chajzer zaprasza na spotkanie z ciekawymi osobowo?ciami show biznesu i konkursy, w których do wygrania niezwyk?e nagrody!
Powered by: Radioific.com

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *