Radio Sfera UMK

Station Uptime: 87%

Radio Info

  • Radio Sfera UMK
  • Genre: Polish Talk, Polish Music
  • Language: Polish
  • Location: Torun, Poland

Radio Details

SFERA istnieje od 1996 roku, kiedy to brawurowo po??czy?y si? dwie rywalizuj?ce ze sob? od kilkudziesi?ciu lat rozg?o?nie studenckie. Jednak tradycja radiofonii studenckiej w Uniwersytecie Miko?aja Kopernika si?ga po?owy lat 50-tych ubieg?ego wieku. S?ycha? nas przede wszystkim w toru?skich akademikach, bo tylko tam wisi „wysokiej klasy” sprz?t audio. Jesieni? 2001 roku do??czy?y do nas miliardy potencjalnych s?uchaczy, którzy mog? spotka? si? pod adresem www.sfera.umk.pl.”
Powered by: Radioific.com

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *