PR R Opole

Station Uptime: 100%

Radio Info

  • PR R Opole
  • Genre: Polish Music, Top 40/Pop, Adult Contemporary
  • Language: Polish
  • Location: Opole, Poland

Radio Details

Radio Opole (Polskie Radio Regionalna Rozg?o?nia Radiowa “PRO FM” S.A.) nadaje od 1952 roku. Wieloletnia tradycja sprawia, ?e s?uchacze postrzegaj? nas jako wiarygodne, rzetelne, dobrze poinformowane ?ród?o informacji. Jeste?my najch?tniej i najliczniej s?uchanym medium w regionie. Znajomo?? naszej marki si?ga 100%. Korzystamy z najnowszych technologii. Zasi?giem docieramy do s?uchaczy na terenie ca?ego województwa opolskiego cz?sto przekraczaj?c jego granice administracyjne. Firmy i instytucje dbaj?ce o swój pozytywny wizerunek najcz??ciej kreuj? go z naszym udzia?em. Dzi?ki wieloletniej wspó?pracy z wiarygodnymi partnerami oferujemy kompleksowe kampanie reklamowe lokalne i ogólnopolskie.Zapraszamy do Wspó?pracy
Powered by: Radioific.com

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *