Ezgi Radyo

Station Uptime: 12%

Radio Info

  • Ezgi Radyo
  • Genre: Turkish Music
  • Language: Turkish
  • Location: Ye?ildere, 70000 Ye?ildere/Karaman Merkez/Karaman, Turkey

Radio Details

Yerel yay?nc?l?k lisans? ile Elaz??` da yay?n yapan özel radyolardan biri olan radyomuz, 2003 y?l?nda Ezgi Radyo ad? alt?nda kurulmu?tur. Ekim 2008` den itibaren Yü-?a Radyo TV Yay?nc?l?k A.?. Grup Bünyesinde yeni bir yap?lanma sürecine giren Ezgi Radyo, modern yay?nc?l?k anlay???, Halk Türküleri ve tecrübeli sunucular? ile be?eni toplamaya devam ediyor. Ezgi Radyo, müzi?i ve programc?lar?yla oldu?u kadar, haber bültenleriyle de dikkat çekiyor. Gün içerisinde yay?nlanan h?zl? ve güncel haber bültenleriyle gündemin nabz?n? tutuyor. Ezgi Radyo, Gün boyunca her ya?tan, her kesimden dinleyiciye hitap eden yay?nlar? ve Halk türkülerine yer veren müzik ak???yla en çok tercih edilen radyolar aras?nda üst s?ralarda yer almaktad?r.
Powered by: Radioific.com

Radio Tags

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *