Eskisehir Polis Radyosu

Station Uptime: 12%

Radio Info

  • Eskisehir Polis Radyosu
  • Genre: Turkish Music
  • Language: Turkish
  • Location: Eski?ehir, Eski?ehir Province, Turkey

Radio Details

Eski?ehir halk?n?n e?itim düzeyi, kültürü ve müzi?e olan bak?? aç?s? göz önüne al?narak haz?rlanan yay?n ak???nda Türk Halk ve Türk Sanat müzi?inin en güzel eserleri ayr?ca Blues, Jazz, Latin Müzi?i gibi en sevilen yabanc? ku?aklar?n? gün içi yay?nlar?nda dinleyebilirsiniz.
Powered by: Radioific.com

Radio Tags

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *