CRo Plus

Station Uptime: 98%

Radio Details

Rozsáhlé zpravodajství z domova i ze sv?ta, analytická publicistika, komentá?e, informace ze všech oblastí v?dy a kultury, ekologie, školství, zdravotnictví, ob?anská spole?nost. Vysílá denn? v ?ase 16.00 – 24.00 hodin
Powered by: Radioific.com

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.