Category: Polish Music

Archive for Categories

Radio ZET

Adult Contemporary, Polish Music 22 Jan 15 0

Radio ZET to ogólnopolska stacja radiowa nale??ca do Grupy Eurozet. Codziennie dostarcza milionom s?uchaczy rzetelnych informacji, starannie dobran? muzyk? (format AC) oraz rozrywk? na wysokim poziomie. Swój program adresuje do doros?ych Polaków w wieku 28-49 lat.
Powered by: Radioific.com

Radio Express

Polish Music 18 Jan 15 0

Na 92,3 FM us?yszysz tylko najwi?ksze przeboje muzyki popularnej. Dominuj? u nas muzyczne pere?ki ostatniej dekady, si?gamy po przeboje lat 80, 90 a tak?e najwi?ksze dyskotekowe hity lat 90 i prze?omu millenium, nie zapominaj?c o aktualnych hitach. Na 92 i 3 FM nadajemy muzyk? idealn? do s?uchania w domu, w pracy czy w trakcie jazdy samochodem jak i gwarantuj?c? doskona?? zabaw? z Radiem Express przez ca?? dob?!
Powered by: Radioific.com

ZET PL

Polish Music 17 Jan 15 0

ZET PL Kana? po?wi?cony wy??cznie polskim wykonawcom, mi?dzy innymi takim jak: Lady Pank, Maanam, Perfect, De Mono, Bajm, Myslovitz…
Powered by: Radioific.com

ZET The Beatles

Polish Music 16 Jan 15 0

Radio ZET – najszybsza, najlepiej poinformowana i najbardziej opiniotwórcza polska rozg?o?nia.
Powered by: Radioific.com

Radio Smooth Jazz Cafe

Polish Music, Smooth Jazz 13 Jan 15 0

Radio Z?ote Przeboje – Muzyka mojego ?ycia! To utwory, które przetrwa?y prób? czasu i s? znane niemal wszystkim, a tak?e te nowe, maj?ce szans? sta? si? z?otymi przebojami!
Powered by: Radioific.com

ZET Chopin

Classical Music, Polish Music 08 Jan 15 0

ZET Chopin To najpi?kniejsze utwory Fryderyka Chopina w mistrzowskich wykonaniach. Kana? powsta? we wspó?pracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina. Wyboru prezentowanych utworów dokona? znawca twórczo?ci Fryderyka Chopina – Antoni Grudzi?ski – z wykszta?cenia muzykolog, autor wielu publikacji o najwi?kszym polskim kompozytorze, uznaj?cy za priorytet popularyzacj? sztuki, a zw?aszcza spu?cizny chopinowskiej.
Powered by: Radioific.com

Radio Party Kanal Vocal Trance

Polish Music, Trance 02 Jan 15 0

Nasze Radio gra dla Was 24/h przez 7 dni w tygodniu. Tylko u nas mo?ecie us?ysze? najlepszych Dj’s, którzy specjalnie dla Was zaprezentuj? najlepsze kawa?ki muzyki Klubowej. Nasza rozg?o?nia to równie? wiele konkursów, transmisji na ?ywo z najwi?kszych imprez oraz klubów: ENERGY 2000, 139 club i wiele innych. Je?eli szukasz mocnych wra?e? to dobrze trafi?e?/a?. RadioParty.PL to najlepsze Klubowe Radio.
Powered by: Radioific.com

Radio Jard 1

Polish Music 02 Jan 15 0

Nazwa utworzona jest ze skrótu pierwszych trzech liter imienia i pierwszej litery nazwiska w?a?ciciela, Jaros?awa Dziemiana. Radio Jard nale?y do Przedsi?biorstwa Wielobran?owego “JARD”. Obecnie Radio Jard 89,2 FM nadaje z moc? 5 kW.
Powered by: Radioific.com